Kursdatum

Utbildningsdatum för 2020

PT & Kostrådgivare

(dessa datum är startdatum - 1:a helgträffen är alltid lördagen 5 dagar efter)

STOCKHOLM

  • 10:e Februari – 28:e Mars, start v.7
  • 7:e September – 23:e Oktober, start v.37 (preliminärt datum)

GÖTEBORG

  • 9:e Mars – 24:e April, start v.11
  • 28:e September - 16:e November, start v. 40 (preliminärt datum)

Innan den första fysiska träffen ska förberedande studier genomföras på egen hand, med vårt material och upplägg.
Den rekommenderade tiden för förstudierna är 1-2 veckor innan den första fysiska helgträffen (2-4 timmar per dag beroende på tidigare kunskap). 

Fem dagar förstudier är inräknat i kursdatumet men vi rekommenderar att man börjar 7 dagar innan kursstart för god framförhållning.
Mer information om upplägget hittar du här.

Personlig tränare

Samma startdatum som för PT & Kostrådgivare (se ovan).

Kostrådgivare, datumen avser Lördagen då 1:a helgträffen hålls

STOCKHOLM

  • 14:e Mars, kl 10.00
  • 10:e Oktober, kl 10.00 (preliminärt datum)

GÖTEBORG

  • 11:e April, kl 10.00
  • 31:a Oktober, kl 10.00 (preliminärt datum)

Kostrådgivningen startar med en kortare grundkurs som du läser hemifrån.
1:a helg-träffen går vi igenom Livsstilscoaching och c:a 6 timmars grundläggande näringslära.
Man läser sedan hemma 1 vecka och återkommer för en full helg med föreläsningar helgen efter.
Resten av utbildningen och examinationen sker sedan hemifrån och total tid är c:a tre veckor.
Mer information om upplägget hittar du här.