FAQ – Frågor och svar

Vad har ni för krav för att man ska få en licens från er?

För att erhålla licensen krävs:
• 100% närvaro på utbildningen. Undantag med komplettering kan förekomma vid sällsynta fall – kontakta utbildningsansvarige om så är fallet.
• Godkända resultat på alla prov, både praktiska och teoretiska.
• Uppvisat gott beteende genom utbildningen med hänsyn till rollrelaterade egenskaper.

 

Internationell PT Licens - vad innebär det för mig som blivande PT?

För majoriteten av alla som vill bli Personliga Tränare är inte arbete utomlands aktuellt i ett första skede.
Varför ska man då bry sig om en internationell licens?
Faktum är att vem som helst får kalla sig PT, det finns ingen skyddad yrkestitel för oss. Det finns bara ett sätt att bekräfta att du gått en utbildning som uppfyller de krav som ställs av arbetsgivarna inom branschen.
EuropeActive är en organisation som representerar hela hälso- och fitnessbranschen i EU. Medlemmarna är allt från stora Gym-kedjor till utbildningsföretag. En del av deras arbete är att kvalitetssäkra utbildningar inom hälso-och Fitnessbranschen. PT Distans är en godkänd aktör för att bedriva utbildningsverksamhet inom området. Observera att medlemmar och godkända aktörer är två olika saker i detta fall.

För dig betyder det att...
• ...innehållet i utbildningen granskats och godkänts - gym anslutna till EuropeActive kan vara trygga med att du har den kunskap de behöver hos sina Personliga Tränare.
• ...lärarna, PT Distans Utbildningar Sverige AB samt studieplaner och studiemetoder fyller kraven för att få bedriva professionell utbildningsverksamhet i enlighet med EuropeActives krav.
• ...licensen är internationellt gångbar då du blir registrerad i ereps, en sökbar databas för godkända personliga tränare.

 

Vilka är SIS och vad innebär det att ni följer deras riktlinjer?

SIS är en organisation som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. Att vi följer SIS's ”Riktlinjer och kvalifikationskrav för Personliga tränare” innebär att utbildningen uppfyller de krav och rekommendationer som specificeras i SIS-SP 1:2012 .

 

Vad händer om man blir underkänd på något prov?

Om studenten blir underkänd får denne chansen att göra om provet. Samtliga omprov måste göras inom 6 månader från avslutad utbildning. Om studenten 6 månader efter kursen avslutats inte är godkänd på alla moment nollställs alla provresultat och dessa måste göras om på nytt. Till omprovet kan en provkostnad tillkomma beroende på vilket moment som omprovet ska skrivas i.

- Studenter som blir underkända på det teoretiska flervalsproven via internet har en ytterliggare chans online på varje del. Därefter sker varje examination på plats och studenten debiteras 300kr per tillfälle. Kompletteringar kan i vissa fall förekomma. Examination sker på omprovstillfälle eller ordinarie provtillfälle.

- Studenter som blir underkända på det praktiska delprovet måste göra om provet med godkända resultat för certifiering.
För omprov i det praktiska delmomentet debiteras 400 kr per tillfälle.

- Studenter som blir underkända på det skriftliga teoretiska delproven måste göra om provet med godkända resultat för certifiering.
För omprov i det skriftliga teoretiska delmomentet debiteras 400 kr per tillfälle.

- Studenter som blir underkända på både det praktiska delprovet och något utav de teoretiska delproven betalar 600 kr för omprov på båda delarna. Detta sker då på samma dag på någon utav de av skolan angivna omprovstillfällena.

Omprov kan göras på ordinarie provtillfällen eller under omprovstillfällen, som normalt upprättas 2 eller 3 veckor efter examinationshelgen på pågående utbildning. Det kommer med andra ord att under varje pågående utbildning finnas två tillfällen då man kan boka in sig för att göra ett eventuellt omprov.

 

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Du gör din anmälan genom att fylla i och skicka in bokningsförmuläret på webbsidan.
OBS! Din anmälan är inte bindande förrän du har blivit kontaktad av oss och bekräftat ett köp.

 

Hur förbereder jag mig till utbildningen?

Efter att du har gjort din intresseanmälan så kommer du att få all information i detalj.
Från senast 1 vecka innan kursstart rekommenderas du att följa en läroplan som vi har utformat för förstudier.
Denna läroplan omfattar allt som du behöver veta innan den första utbildningshelgen.

 

Vad händer om jag missar en helg?

Som elev ska man ha 100 % närvaro på de lärarledda timmarna. Om det föreligger goda skäl till att en elev har missat några timmar under en av helgerna kan vi komma att godkänna det. Förutsättningen är dock att vår utbildningsansvarige lärare tror att kunskaperna ändå kan tillgodoses på annat sätt. Om en elev däremot missar en hel helg blir denne erbjuden att gå om helgen under ett annat utbildningstillfälle.
För att få erhålla Licensen krävs att man har 100 % närvaro. Eleven kommer således inte att få sin licens förrän alla delar på utbildningen är genomförda.

 

Hur vet jag vilken PT utbildning jag ska välja, vilken är bäst för mig?

I Sverige finns, i dagsläget, både bra och dåliga alternativ när man ska utbilda sig. För att skaffa sig en bra inblick i vad som ingår i de olika utbildningarna samt vilken man tillslut ska välja bör man spendera tid åt att noga granska de olika företagen som erbjuder utbildningar. Vi svarar mer än gärna på frågor och du kan enkelt komma i kontakt med kursansvarig, företagsledning, lärare och gamla elever. Hör av dig till oss med dina frågor!